Tłumaczenia dla Urzędu Stanu Cywilnego

Tłumacz dla obcokrajowca do ślubu cywilnego (USC) lub w obrządku religijnym

Jeżeli planujesz ślub z obcokrajowcem, to obecność Tłumacza Przysięgłego potrzebna Wam będzie przynajmniej raz – przy składaniu dokumentów w USC.
Później, podczas ceremonii zaślubin w obrządku religijnym obecność tłumacza nie zawsze jest konieczna ale jeżeli ślub odbędzie się w USC, to wymagany jest udział w ceremonii Tłumacza Przysięgłego.

Najprawdopodobniej pojawi się konieczność wcześniejszego wierzytelnego przetłumaczenia na język polski wydanych w języku obcym dokumentów Narzeczonych (takich jak na przykład odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego). Warto omówić to wcześniej szczegółowo z urzędnikiem USC, u którego będą składane dokumenty do ślubu.

Uwagi praktyczne:
1. Oryginał zagranicznego odpisu aktu urodzenia pozostanie w aktach USC na zawsze (w niektórych krajach utrudnione jest uzyskanie kolejnego odpisu więc warto być na to przygotowanym)
2. Warto przed składaniem dokumentów w USC dokonać wymaganej opłaty skarbowej, żeby skrócić do minimum czas obecności tłumacza, za który trzeba zapłacić.