Terminy

Terminy

Standardowy termin tłumaczenia dokumentów o objętości do 5 stron obliczeniowych (po 1125 znaków) w językach podstawowych (angielski, polski, niemiecki) wynosi 2-3 dni robocze. Przy pozostałych językach i przy większych tekstach należy się liczyć z nieco dłuższym terminem, który jest każdorazowo uzgadniany z Klientem.

Termin biegnie od chwili przesłania dowodu wpłaty uzgodnionej kwoty na nasz rachunek, lub potwierdzenia przez nas przyjęcia zlecenia do realizacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Dla potrzeb obliczenia terminu liczą się wyłącznie dni robocze. Dzień przyjęcia zlecenia nie liczy się, natomiast liczy się dzień, na który tłumaczenie ma być gotowe.

Termin ekspresowy jest uzgadniany odrębnie dla każdego zlecenia i związany jest z wyższą stawką za tłumaczenie.